Jaaropgave vervuilingswaarde bij beperkte meting

Algemeen

U heeft de vervuilingswaarde van het door uw bedrijf geloosde afvalwater gemeten, bemonsterd en geanalyseerd. Met dit formulier kunt u een jaaropgave doen van de meetresultaten. Ook kunt u de vervuilingswaarde van uw lozingen die niet zijn bemonsterd opgeven.

Dit formulier is voor u van toepassing als u het afgelopen kalenderjaar uw afvalwater heeft gemeten en bemonsterd.

1b. Locatie van de lozing
1c. Postadres (indien anders dan objectadres)